fbpx
s:31:"https://9livespress.com/?p=7439";
הגזענות
אלבר ממי
תרגום: נורית פלד-אלחנן

כיצד נסביר את פריחתם המחודשת של גזענים, פרטים ותנועות, הצצים לאחרונה כפטריות לאחר הגשם? האם הגזענות היא אוניברסלית או שמא פרי ביאושים של תרבות המערב? מהי גזענות? וכיצד היא באה לביטוי בחברה הישראלית?

הגדרתו של אלבר ממי לגזענות, כפי שהיא מופיעה בספר זה ובכתבים אחרים שלו, שימשה ומשמשת חוקרים רבים, והוא הספיק עוד לשכללה מאז.

מסתו על הגזענות, המובאת עתה לראשונה בפני הקורא העברי, היא נקודת מפגש ביצירתו של הסופר היהודי-הצרפתי-תוניסאי בין שתי תפיסות שפיתח: "השליטה" ו"התלות". במסותיו המוקדמות, כעשרים שנה לפני טביעת המושג הפוסט-מודרני "האחר" והשיח הנרחב עליו, בנה ממי תיאוריה המסווגת בני אדם לשולטים ולנשלטים, למדכאים ולמדוכאים, תיאוריה שהיא כפי הנראה רלבנטית תמיד.

לספר מצורפת הקדמה למהדורת העברית מאת אלבר ממי, וכן הקדמה "לדיוקנו של כובש מתנחל" מאת ז'אן פול סארטר ואחרית דבר מאת דוד אוחנה._ _ _


אלבר ממי נולד ב1920 בגטו בתוניס למשפחה ממוצא יהודי. הוא למד פילוסופיה באוניברסיטת אלג'יר ולאחר מכך המשיך את לימודיו בסורבון.

כמי שנולד למשפחה יהודית מסורתית התמודד ממי עוד בצעירותו עם תהליך מזורז של התמערבות כאשר נשלח ללמוד בצרפת כמו צעירים יהודים אחרים שהצטיינו בלימודיהם. לאחר שתוניסיה זכתה בעצמאות היגר לצרפת וחי בה.

אלבר ממי היה סופר, סוציולוג, אינטלקטואל ופילוסוף. המעבר החד מתרבות צפון אפריקה לתרבות המערב הייתה חוויה שעיצבה את יצירתו וכל חייו עסק בשאלות של זהות.

הוא נפטר בשנת 2020 בגיל 99.

מחבר/ים: אלבר ממי תרגום: נורית פלד-אלחנן הוצאה: כרמל ת. הוצאה: 1999 מס' עמודים: 171
המלאי אזל
הגזענות
אלבר ממי
תרגום: נורית פלד-אלחנן
מחבר/ים: אלבר ממי תרגום: נורית פלד-אלחנן הוצאה: כרמל ת. הוצאה: 1999 מס' עמודים: 171
המלאי אזל

על הספר

כיצד נסביר את פריחתם המחודשת של גזענים, פרטים ותנועות, הצצים לאחרונה כפטריות לאחר הגשם? האם הגזענות היא אוניברסלית או שמא פרי ביאושים של תרבות המערב? מהי גזענות? וכיצד היא באה לביטוי בחברה הישראלית?

הגדרתו של אלבר ממי לגזענות, כפי שהיא מופיעה בספר זה ובכתבים אחרים שלו, שימשה ומשמשת חוקרים רבים, והוא הספיק עוד לשכללה מאז.

מסתו על הגזענות, המובאת עתה לראשונה בפני הקורא העברי, היא נקודת מפגש ביצירתו של הסופר היהודי-הצרפתי-תוניסאי בין שתי תפיסות שפיתח: "השליטה" ו"התלות". במסותיו המוקדמות, כעשרים שנה לפני טביעת המושג הפוסט-מודרני "האחר" והשיח הנרחב עליו, בנה ממי תיאוריה המסווגת בני אדם לשולטים ולנשלטים, למדכאים ולמדוכאים, תיאוריה שהיא כפי הנראה רלבנטית תמיד.

לספר מצורפת הקדמה למהדורת העברית מאת אלבר ממי, וכן הקדמה "לדיוקנו של כובש מתנחל" מאת ז'אן פול סארטר ואחרית דבר מאת דוד אוחנה._ _ _


אלבר ממי נולד ב1920 בגטו בתוניס למשפחה ממוצא יהודי. הוא למד פילוסופיה באוניברסיטת אלג'יר ולאחר מכך המשיך את לימודיו בסורבון.

כמי שנולד למשפחה יהודית מסורתית התמודד ממי עוד בצעירותו עם תהליך מזורז של התמערבות כאשר נשלח ללמוד בצרפת כמו צעירים יהודים אחרים שהצטיינו בלימודיהם. לאחר שתוניסיה זכתה בעצמאות היגר לצרפת וחי בה.

אלבר ממי היה סופר, סוציולוג, אינטלקטואל ופילוסוף. המעבר החד מתרבות צפון אפריקה לתרבות המערב הייתה חוויה שעיצבה את יצירתו וכל חייו עסק בשאלות של זהות.

הוא נפטר בשנת 2020 בגיל 99.

אז מה קורה בתשע נשמות?

 

אירועים ספרותיים, השקות, ערבי יין, מבצעים – נרשמים לניוזלטר ומקבלים עדכון קצר פעם בשבוע.

מבטיחים לא להציק 😉