fbpx
s:31:"https://9livespress.com/?p=5933";
ארוס ומלנכוליה

במוקד המחזה נמצא יואב, מרצה לספרות באוניברסיטה. כ-15 שנים לפני תחילת המחזה היה ליואב רומן עם תלמיד שלו בשם איתַי, רומן שהסתיים אחרי מספר שנים, כאשר סילק יואב את איתַי מחייו. עלילת המערכה הראשונה של המחזה, הבנויה כטרגדיה, נסובה סביב נקמתו של איתַי ביואב. איתַי, שמלמד עכשיו באוניברסיטה שבה יואב מלמד, שולח לסמינר של יואב, שכותרתו "ארוס ומלנכוליה", את עֵילָם, שכותב אצל איתַי את עבודת הדוקטורט. מטרתו של איתַי היא לגרום ליואב להתאהב בעֵילָם, מה שיביא לכך שיואב ייצא מדעתו ולאחר מכן ימות. המערכה השנייה של המחזה בנויה כקומדיה. במהלך שיחה בין יואב לבין חברתו נעמי, גם היא מרצה לספרות, נשזרים זה בזה דיונים על סקס ועל פוליטיקה פנים-אוניברסיטאית, שבמסגרתם עולים נושאים כמו העסקת קרובי משפחה באקדמיה, ומקומן המרכזי של התרבות הגרמנית בכלל, ושל השואה בפרט, בזהות הישראלית העכשווית.

מחבר/ים: יואב רינון ת. הוצאה: ספטמבר 2020 מס' עמודים: 261 דאנאקוד: 1298-1005

בחרו פורמט

printed printed
גרסא מודפסת 50.00
הוספה לסל
ארוס ומלנכוליה
מחבר/ים: יואב רינון ת. הוצאה: ספטמבר 2020 מס' עמודים: 261 דאנאקוד: 1298-1005

בחרו פורמט

printed printed
גרסא מודפסת 50.00
הוספה לסל

על הספר

במוקד המחזה נמצא יואב, מרצה לספרות באוניברסיטה. כ-15 שנים לפני תחילת המחזה היה ליואב רומן עם תלמיד שלו בשם איתַי, רומן שהסתיים אחרי מספר שנים, כאשר סילק יואב את איתַי מחייו. עלילת המערכה הראשונה של המחזה, הבנויה כטרגדיה, נסובה סביב נקמתו של איתַי ביואב. איתַי, שמלמד עכשיו באוניברסיטה שבה יואב מלמד, שולח לסמינר של יואב, שכותרתו "ארוס ומלנכוליה", את עֵילָם, שכותב אצל איתַי את עבודת הדוקטורט. מטרתו של איתַי היא לגרום ליואב להתאהב בעֵילָם, מה שיביא לכך שיואב ייצא מדעתו ולאחר מכן ימות. המערכה השנייה של המחזה בנויה כקומדיה. במהלך שיחה בין יואב לבין חברתו נעמי, גם היא מרצה לספרות, נשזרים זה בזה דיונים על סקס ועל פוליטיקה פנים-אוניברסיטאית, שבמסגרתם עולים נושאים כמו העסקת קרובי משפחה באקדמיה, ומקומן המרכזי של התרבות הגרמנית בכלל, ושל השואה בפרט, בזהות הישראלית העכשווית.

אז מה קורה בתשע נשמות?

 

אירועים ספרותיים, השקות, ערבי יין, מבצעים – נרשמים לניוזלטר ומקבלים עדכון קצר פעם בשבוע.

מבטיחים לא להציק 😉