fbpx
s:31:"https://9livespress.com/?p=6723";

״נובלת שחמט״ + הפתעה מסדרת פטיט - 50.00

בעוד שבוע יוצאת לאור ״נובלת שחמט״, הירושה הספרותית של שטפן צוויג, נובלה מופתית המבקשת להימצא בכל ספרייה אישית.
תשע נשמות יוצאת במכירה מוקדמת במחיר מיוחד: ״נובלת שחמט״ + הפתעה מסדרת פטיט (לבחירתנו) ב-50 ש״ח בלבד.
"נובלת שחמט" היא אחרונת הנובלות של שטפן צוויג, ולפי דעת רבים גם הטובה ביותר. היא נכתבה בחודשי חייו האחרונים, וראתה אור במהדורה בת 300 עותקים בהוצאה לאור של גולים גרמנים בארגנטינה, חודשים ספורים לאחר התאבדותו של צוויג בשנת 1942. צוויג מתמודד כאן בפעם היחידה עם הנאציזם, עם שקיעתה של אירופה שהייתה ביתו, ועם חוויית ההגירה הכפויה. כהרגלו הוא בוחן שאלות של גאונות ושל שיגעון, של מאניה ושל אובססיה. והשחמט עצמו, אותו משחק מופשט ומופלא, כר פורה לגאונות, משמש כאן לגיבורים הן גאולה, הן חורבן. משחק השחמט הוא החומר שממנו נטווה סיפור עתיר אימה וכישרון.
הוספה לסל